Lidé ve škole

Zaměstnanci ZŠ

Jméno, příjmenífunkcetřídnictvíe-mail
Mgr. Eva KUPKOVÁředitelka školy zssudkov@zssudkov.cz
Mgr. Taťána KAŠPAROVÁvýchovný poradce
metodik prevence
 tatana.kasparova@zssudkov.cz
Ing. Karla HOFMANNOVÁzástupce ředitelkyHofmannova.Karla@seznam.cz
 ---  
Mgr. Martina VEPŘKOVÁučitelka ZŠ1. třídamartina.veprkova@zssudkov.cz
Mgr. Pavlína DAVIDOVÁučitelka ZŠ2. třídapavlina.davidova@zssudkov.cz
Vendula NÁDVORNÍKOVÁučitelka ZŠ3. třídavendula.nadvornikova@zssudkov.cz
Mgr. Jana VALENTOVÁučitelka ZŠ4. třídajana.valentova@zssudkov.cz
Mgr. Radka VITÁSKOVÁučitelka ZŠ5. třídaradka.vitaskova@zssudkov.cz
Mgr. Viktor TICHÝučitel ZŠ6. třídaviktor.tichy@zssudkov.cz
Mgr. Karla DOKOUPILOVÁučitelka ZŠ7. třídakarla.dokoupilova@zssudkov.cz
Mgr. Vladimír TOKARučitel ZŠ8. třídavladimir.tokar@zssudkov.cz
Mgr. František KUBÍČEKučitel ZŠ9. třídafrantisek.kubicek@zssudkov.cz
Mgr. Lenka CHLEBNÍČKOVÁučitelka ZŠlenka.chlebnickova@zssudkov.cz
Mgr. Miluše ŘEZNÍČKOVÁspeciální pedagogmiluse.reznickova@zssudkov.cz
--- 
Martina MACHÁČKOVÁasistentka pedagogamartina.machackova@zssudkov.cz
Hana ŠIMKOVÁasistentka pedagoga hana.simkova@zssudkov.cz
Sabina LOSOVÁasistentka pedagogasabina.losova@zssudkov.cz
Jana PROVAZNÍKOVÁasistentka pedagogajana.provaznikova@zssudkov.cz
Helena ŽÁKOVÁasistentka pedagogahelena.zakova@zssudkov.cz
Jana KUBÍČKOVÁasistentka pedagogajana.kubickova@zssudkov.cz
Michaela GAŽAROVÁasistentka pedagogamichaela.gazarova@zssudkov.cz
---
Petr MACH školník
Milena ČMAKALOVÁuklízečka ZŠ
Iveta MERTLOVÁ uklízečka ZŠ
TŘÍDNÍ SCHŮZKY V ZŠ
SLAVNOSTI SLABIKÁŘE
PROJEKTOVÝ DEN – ZOO OLOMOUC
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR – ANGLIČTINA PO CELÉ ZEMĚKOULI
PŘÍMĚSTSKÝ PŘÍRODOVĚDNÝ TÁBOR – ZELENÉ PŘÍBĚHY
UPOZORNĚNÍ PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA ZŠ SUDKOV
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
VELIKONOČNÍ ZVYKY A TRADICE – projektový den
PAŠIJOVÝ TÝDEN
ZÁPIS PŘEDŠKOLÁKŮ
LYŽAŘSKÝ VÝCVIK 1.STUPEŇ
ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY
TŘÍDNÍ SCHŮZKY NA ZŠ
PREVENTIVNÍ ANTIGENNÍ TESTOVÁNÍ OD LEDNA 2022
UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Nejnovější komentáře

  Archivy

  Statistiky

  • 88277Návštěvníků celkem:
  • 16Návštěvníků dnes:
  • 3Návštěvníků online:
  • 21.3.2014Počítáme od: