Základní informace

Základní škola se nachází v malé obci Sudkov nedaleko města Šumperk. Jedná se o školu, která má devět ročníků. Předností školy jsou málopočetné třídy (průměr je kolem 17 dětí na třídu).

Škola je bezbariérová, tzn. že umožňuje vzdělávání i dětem na invalidním vozíku. S úspěchem integrujeme i jinak postižené žáky (vývojové poruchy učení i chování, lehké mentální postižení,…).

Nadaným dětem umožňujeme účast v soutěžích a olympiádách. Nabízíme volitelné předměty a zájmové kroužky.

Zřizovatel školy – OÚ Sudkov – nadstandardně přispívá žákům (1. ročník – balíček školních potřeb; dále hradí zájmové kroužky, přispívá na lyžařský kurz,…).

TŘÍDNÍ SCHŮZKY V ZŠ
SLAVNOSTI SLABIKÁŘE
PROJEKTOVÝ DEN – ZOO OLOMOUC
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR – ANGLIČTINA PO CELÉ ZEMĚKOULI
PŘÍMĚSTSKÝ PŘÍRODOVĚDNÝ TÁBOR – ZELENÉ PŘÍBĚHY
UPOZORNĚNÍ PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA ZŠ SUDKOV
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
VELIKONOČNÍ ZVYKY A TRADICE – projektový den
PAŠIJOVÝ TÝDEN
ZÁPIS PŘEDŠKOLÁKŮ
LYŽAŘSKÝ VÝCVIK 1.STUPEŇ
ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY
TŘÍDNÍ SCHŮZKY NA ZŠ
PREVENTIVNÍ ANTIGENNÍ TESTOVÁNÍ OD LEDNA 2022
UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Nejnovější komentáře

  Archivy

  Statistiky

  • 88277Návštěvníků celkem:
  • 16Návštěvníků dnes:
  • 0Návštěvníků online:
  • 21.3.2014Počítáme od: