Aktivity

ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
 
PLÁN AKTIVIT NA říjen 2021  
 
  4.10.  –  Malá technická universita / Stavitel města
15.10.  –  Focení dětí
 
PLÁN AKTIVIT NA listopad 2021  
 
 1.11.  –  Halloweenské dopoledne ve školce
 8.11.  –  12.11.  – Svatomartinský kvíz
 
PLÁN AKTIVIT NA prosinec 2021
 
  3.12. –  Mikulášská nadílka
22.12. –  Vánoční nadílka
celý prosinec – Velká kreativní Vánoční soutěž
4.10.  – malá technická universita / Stavitel Města
 
 
 
 
 
ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
 
PLÁN AKTIVIT NA BŘEZEN 2020  
 
Březen v mateřské škole Sudkov
 
5.3.   – návštěva u prvňáčků
– návštěva místní knihovny
– návštěva u hasičů
16.3. – screening PPP
 
PLÁN AKTIVIT NA PROSINEC  2019
 
Prosinec v mateřské škole Sudkov
 
2. 12.  – logohrátky
– odpolední adventní tvoření s rodiči
4.12.   – hudebně dramatický kroužek
5.12.   – dopolední Mikulášská nadílka
– hudebně dramatický kroužek
6.12.   – výtvarně grafomotorický kroužek
9.12.   – logohrátky
11.12. – hudebně dramatický kroužek
12.12. – výtvarně grafomotorický kroužek
16.12. – dopolední překvapení pod stromečkem
 
PLÁN AKTIVIT NA LISTOPAD  2019
 
Listopad v mateřské škole Sudkov
 
4.11.   – logohrátky
5.11.   – účast na projektu „Poznej svět, poznej povolání“ na SŠŽTS
Šumperk, nejstarší děti
6.11.   – hudebně dramatický kroužek
7.11.   – hudebně dramatický kroužek
11.11. – logohrátky
13.11. – hudebně dramatický kroužek
14.11. – výtvarně grafomotorický kroužek
16.11. – vystoupení na setkání seniorů v komunitním centru
18.11. – logohrátky
–  vystoupení na Vítání občánků na obecním úřadě
20.11. – hudebně dramatický kroužek
21.11. – výtvarně grafomotorický kroužek
25.11. – logohrátky
27.11. – beseda o zvířátkách a myslivosti, všechny děti v 9:30
– hudebně dramatický kroužek
28.11. – výtvarně grafomotorický kroužek

 

PLÁN AKTIVIT NA ŘÍJEN  2019

Říjen v mateřské škole Sudkov

10.10. – kouzelnické představení

Září se chýlí ke konci a my už víme, co nás čeká v říjnu. Je to první pořádný podzimní měsíc, tak se zaměříme na přírodu, která se připravuje na zimní spánek a pro myslivce budeme sbírat žaludy. Za odměnu si plánujeme besedu s myslivcem, který nám umí poutavě vyprávět o zvířátkách i životě v lese. Aspoň jednou se do lesa společně vydáme na celé dopoledne. Začnou nám fungovat kroužky – paní učitelky si je podělily spravedlivě: Marková povede hudebně dramatický, Lokajíčková výtvarně grafomotorický a Jordánová jazykově dramatický. Všechny hodláme uplatňovat Komenského „Škola hrou! a tak si budou děti hlavně hrát – se svým hlasem, sluchem a uměním ovládat svoje ruce a celé tělo. Logopedii nám opět povede paní Urbášková, jednou týdně a individuálně. Také se chystáme na návštěvu do školy za prvňáčky a do místní knihovny. Sledujte naši vývěsku na obci, tam se můžete podívat, jak šikovní jsme s nůžkami, pastelkami a barvičkami v ruce.

PLÁN AKTIVIT NA ZÁŘÍ  2019

Září v mateřské škole Sudkov

24.9. – Beseda o životě mazlíčků
26.9. – Hudební pořad o zvířátkách

Hned první den nás na uvítanou v novém školním roce navštívilo malé maňáskové divadlo ze Šternberka se třemi pohádkami, které pomohly rozptýlit prvotní smutek. Všechny paní učitelky mají plné ruce práce a můžeme konstatovat, že maličcí nováčci se v průběhu prvních dnů ve většině zbavili obav z nového a náročnějšího prostředí a dnes už jen ojediněle a na malou chviličku zateskní po domově a mamince, což je běžné a pochopitelné.

A co nás ještě čeká v září? Je to především adaptační měsíc, kdy si děti opětovně zvykají na režim mateřské školy a letos je to umocněno i nástupem nové vedoucí učitelky, paní Jarmily Lokajíčkové. Už proběhla schůzka s rodiči a v příjemném duchu jsme si navzájem vyjasnili některé otázky provozu a vzájemných nároků a potřeb. Teď si hledáme ideální čas a prostor pro kroužky, protože zůstanou i nadále plně v kompetenci školky. Řešíme drobné provozní záležitosti plynulého chodu školky a ladíme termíny spolupráce se Základní školou Sudkov. Rádi bychom to do konce září dořešili ke vzájemné spokojenosti a od října už „pojedeme.“ Ke konci měsíce ještě shlédneme jedno divadelní představení o tom, jak mluví zvířátka a chystáme besedu s veterináři o tom, jaký je život s mazlíčky.

Všechny pracovnice MŠ v Sudkově věří, že ve školce budou děti spokojené a my jim poskytneme nejen bezpečné, ale hlavně podnětné prostředí, které je bude rozvíjet ve všech oblastech života a úspěšně je připravíme na základní vzdělávání.

 
 
ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
 
PLÁN AKTIVIT NA ČERVEN  2019
 
7.6.    Plavecký výcvik
13.6.  Zahradní slavnost v MŠ
19.6.  Dopravní hřiště Mohelnice
21.6.  Plavecký výcvik
 
PLÁN AKTIVIT NA KVĚTEN  2019
 
2.5.    Zápis dětí do MŠ
6.5.    Focení předškoláků na tablo
10.5.  Plavecký výcvik – 1. lekce
15.5.  Besídky ke Dni matek spojené se schůzkou s rodiči
18.5.  Vystoupení dětí v Postřelmov
20.5.  Pasování budoucích prvňáčků na OÚ Sudkov
22.5.  Vítání občánků na OÚ Sudkov
29.5.  Sportovní den
30.5.  Výlet dětí
31.5.  Divadlo Sympatia v MŠ – Byla jednou koťata
 
PLÁN AKTIVIT NA DUBEN  2019
 
11.4.  Velikonoční tvořivá dílnička v MŠ
 
PLÁN AKTIVIT NA BŘEZEN  2019
 
20.3.  Keramika Komín I. třída
21.3.  Keramika Komín II. třída
26.3.  Knihovna Sudkov
27.3.  Ukázková hodina pro rodiče dětí s povinnou předškolní docházkou
 
PLÁN AKTIVIT NA ÚNOR  2019
 
21.2.   Výroba koblížků
22.2.   Pyžamový bál
25.2.   Výtvarná soutěž “ Školka plná dětí „
 
PLÁN AKTIVIT NA LEDEN  2019
 
8.1.    Olympiáda v MŠ
 
17.1.   Zimní olympiáda v MŠ
 
23.1.  Návštěva 1. třídy ZŠ Sudkov – ukázková hodina
 
25.1.  Screening školní zralosti PPP Šumperk v MŠ
 
PLÁN AKTIVIT NA PROSINEC  2018
 
5.12.    Mikulášská nadílka v MŠ
 
13.12.  Vánoční tvoření s rodiči, společné posezení u vánočního  stromečku
 
20.12. Vystoupení dětí na vánoční besídce ZŠ
 
PLÁN AKTIVIT NA LISTOPAD 2018
 
17.11. Vystoupení dětí pro seniory
 
21.11. Poznej svět, poznej povolání
 
27.11. Divadlo Olomouc

PLÁN AKTIVIT NA ŘÍJEN 2018

10.10. – Divadlo Šumperk

12.10. – Fotografování dětí

PLÁN AKTIVIT NA ZÁŘÍ 2018

6.9. – Maňáskové divadlo Šternberk

20.9. – Schůzka s rodiči

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

PLÁN AKTIVIT NA ČERVEN 2018

1.6. – Karneval v MŠ – oslava ke Dni dětí

5.6. – Výcvik psů – ukázka Policie ČR v MŠ

13.6. – Dopravní hřiště v Mohelnici

14.6. – Školní projekt – Mňamková olympiáda – II.třída – školní hřiště

16.6. – Zahradní slavnost – vystoupení II.třídy v ZŠ

20.6. – Sportovní odpoledne

– Ukončení školního roku na zahradě MŠ

PLÁN AKTIVIT NA KVĚTEN 2018

3.5    –   Zápis dětí do MŠ

16.5  –   Schůzka s rodiči + besídka ke Dni matek  I. a II. třída

24.5. –  Výlet na hrad Úsov

30.5. –  Pasování dětí s povinnou předškolní docházkou

PLÁN AKTIVIT NA DUBEN 2018

18.4.  – Divadélko Olomouc – Kouzlení s klauny

24.4. – Poznávej svět, poznej povolání – Šumperk/pro děti s předškolní docházkou

27.4. – Čarodějnický rej v MŠ

PLÁN AKTIVIT NA BŘEZEN 2018

13.3.  – Divadlo Šumperk – Duhová zahrada – II.třída MŠ

13.4.  – Jarní tvoření – Prostírání ( stříkání sprejem ) I. a II. třída v 15.30 hod. v MŠ

20.3.  – Keramika Komín Šumperk – II.třída

21.3.  – Knihovna Sudkov

27.3.  – Keramika Komín Šumperk – I.třída

29.3.  – Návštěva 1.třídy ZŠ – určeno pro děti s povinnou předškolní docházkou

PLÁN AKTIVIT NA ÚNOR 2018

14.2. – Ukázková hodina pro rodiče dětí s povinnou předškolní docházkou

PLÁN AKTIVIT NA LEDEN 2018

Zimní olympiáda v jízdě na bobech

Návštěva divadelní pohádky

15.1. – 19.1. Lyžařský výcvik v Hraběšicích

PLÁN AKTIVIT NA PROSINEC 2017

5.12.  – Mikulášská nadílka v MŠ

5.12.  – Mikulášský rej – pro děti pořádá obec Sudkov

11.12. – Hudební pořad – předvánoční zpívánky v MŠ

15.12. – Vánoční besídka pro rodiče v MŠ

I.třída – 15.15 hod.

II.třída – 15.30 hod.

– Vánoční dílna – tvoření andílka ze dřeva

21.12. – Vystoupení dětí MŠ na společné vánoční besídce ZŠ a MŠ

PLÁN AKTIVIT NA LISTOPAD 2017

3.11.    – Lampiónový průvod

16.11.  – Vystoupení dětí pro seniory v Kolšově

30.11. – Focení dětí MŠ

 
 
TŘÍDNÍ SCHŮZKY V ZŠ
SLAVNOSTI SLABIKÁŘE
PROJEKTOVÝ DEN – ZOO OLOMOUC
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR – ANGLIČTINA PO CELÉ ZEMĚKOULI
PŘÍMĚSTSKÝ PŘÍRODOVĚDNÝ TÁBOR – ZELENÉ PŘÍBĚHY
UPOZORNĚNÍ PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA ZŠ SUDKOV
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
VELIKONOČNÍ ZVYKY A TRADICE – projektový den
PAŠIJOVÝ TÝDEN
ZÁPIS PŘEDŠKOLÁKŮ
LYŽAŘSKÝ VÝCVIK 1.STUPEŇ
ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY
TŘÍDNÍ SCHŮZKY NA ZŠ
PREVENTIVNÍ ANTIGENNÍ TESTOVÁNÍ OD LEDNA 2022
UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Nejnovější komentáře

  Archivy

  Statistiky

  • 88277Návštěvníků celkem:
  • 16Návštěvníků dnes:
  • 0Návštěvníků online:
  • 21.3.2014Počítáme od: