Exkurze a aktivity

EXKURZE A AKTIVITY VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

1) EXKURZE

18.9.  – Dějepisno – zeměpisná exkurze / 2. stupeň

4.12.  – Věstonická Venuše Olomouc / 6. třída

4.12.  –  Planetárium Olomouc / 5. třída

2) AKTIVITY

DUBEN

Škola uzavřena

BŘEZEN

5.3.   – Den otevřených dveří

9.3.   – Zdravé zoubky / Vep / 1. třída

9.3.   – Finanční gramotnost / Kaš / 9. třída

11.3. – Škola uzavřena

ÚNOR

14.2.  – Návštěva knihovny / 1. stupeň

18.2.  – Robotický den / SPŠ Šumperk / vybraní žáci

19.2.  – Tonda Obal na cestách / celá škola

20.2.  – Soutěž v Aj / Vila Doris / vybraní žáci

23.-.28.2 – Lyžařský výcvik / 2. stupeň

26.2. – Okresní kolo zeměpisné olympiády / vybraní žáci

LEDEN

13. – 17.1. – Lyžařský výcvik v Hraběšicích / 1. stupeň

16.1. – Okresní kolo dějepisné olympiády / postupující žáci

21.1.  – olympiáda z Čj / vybraní žáci

21.1.  – Školní kolo olympiády z Aj / vybraní žáci 6. a 7. třídy

22.1.  – Školní kolo zeměpisné olympiády / vybraní žáci

23.1.  – program KPPŠ / 6. třída

23.1.  – Vitamínový den / 1. a 2. stupeň

28.1.  – Search it – soutěž v anglickém jazyce / vybraní žáci 2. stupně

PROSINEC

5.12.   – Mikuláš / 1. stupeň + MŠ

6.12.   – Tajemné světy pod hladinou – 3 D promítání / celá škola

10.12. – Vánoční dílnička / 1. stupeň

11.12. – Česko zpívá koledy

11.12. – Den mazlíčků / 1. + 2. třída

12.12. – Biologická olympiáda – školní kolo – test/ vybraní žáci 2. stupně

13.12. – Knihovna Sudkov / 1. stupeň

13.12. – Biologická olympiáda – poznávačka / vybraní žáci 2. stupně

18.12. – Biologická olympiáda – LP / vybraní žáci 2. stupně

19.12. – Vánoční besídka ZŠ a MŠ

20.12. – Besídky ve třídách

21.12. – Živý betlém / vybraní žáci

LISTOPAD

1.11.   –  Návštěva knihovny / 1. stupeň

5.11.   – SCHOLARIS / přehlídka středních škol / 9. třída

7.11.   – Florbal Mohelnice / chlapci 6. + 7. třída

7.11.   – Divadlo Šumperk “ Vinetůůů“ / 6. – 9. třída

8.11.   – Florbal gymnázium Šumperk / dívky 7. – 9. třída

11.11. – Mediální výchova / 4. třída

13.11. – Florbal Postřelmov / chlapci 7., 8. + 9. třída

21.11. – Šumperkem s kronikářem F. Harrerem / 6. třída

22.11. – Divadlo Šumperk “ O rybáři a jeho ženě “ / 1. – 3. třída

22.11. – Florbal Postřelmov / žáci 1. stupeň

26.11. – Školní kolo olympiády z Č – mluvnice / 8. – 9. třída /

28.11. – Příběhy bezpráví / 9. třída

28.11. – Školní kolo olympiády z Č – sloh / 8. – 9. třída

29.11. – Robotický den / 2. stupeň

ŘÍJEN

4.10. – Vzdělávací program “ Pohlavní choroby“ / 9. třída

9.10. – Návštěva úřadu práce v Šumperku / 9. třída

10.10. – Vystoupení kouzelníka / 1. třída v MŠ

15.10. – Návštěva divadla v Šumperku / 4. + 5. třída

17.10. – Ekonomická a finanční gramotnost – SPŠ Šumperk / 9. třída

18.10. – Předškoláci v 1. třídě

31.10. – Lampiónový průvod

ZÁŘÍ

2.9.   – Slavnostní zahájení šk. roku v tělocvičně školy / všichni / 8.00 hodin

2.9.   – Informační schůzky rodičů žáků 1.třídy

3.9.   – Informační schůzky rodičů žáků 6.třídy v 17.00 hod.

5.-6.9. – GO / seznamovací kurz žáků 6.třídy – Litovelské Pomoraví

13.9. – Dopravní hřiště v Mohelnici / 1. + 2. třída

17.9. – E-bezpečí / 6. – 9. třída

19.9. – Den policistou / vybraní žáci 8. třídy

24. – 25.9. – Sběr papíru / všichni

25.9. – Planeta Země 3000 – kino Oko Šumperk / 7. – 9. třída

27.9. – Návštěva knihovny / 2. – 5. třída

EXKURZE A AKTIVITY VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019

1) EXKURZE

26.4. – Exkurze do ruční papírny ve Velkých Losinách / 4. třída

8. 4.  – Přírodopisná exkurze do Litovelského Pomoraví / 6.třída

18.9. – Dějepisno-zeměpisná exkurze / II.stupeň

2) AKTIVITY

ČERVEN

3.6.   – Beseda o konci války / p.Čulík / 8. + 9.třída

4.6.   – školní fotografování / všichni

5.6.   – výlet 1. stupně / Peklo čertovina

7.6.   – lekce plavání / 3. + 3. třída

10.6. – Čokoládová tretra / vybraní žáci

11.6. – Dopravní soutěž – jízda zručnosti

12.6. – Fotografování na tablo / žáci 9. třídy

14.6. – 2 lekce plavání / 2. + 3. třída

19.6. – T-mobile olympijský běh / všichni

20.6. – školní výlet 8.třídy

20.6. – Den v dílnách / 4.třída

21.6. – Den s LČR / chata u Josefa / 1. stupeň

26.6. – Komunitní centrum – rozloučení s žáky 9.třídy

27.6. – Slavnostní zakončení školního roku v tělocvičně školy / všichni

28.6. – rozdávání vysvědčení

KVĚTEN

6.5.   – Škola v pohybu / 3.třída

7.5.   – Škola v pohybu / 1.+.2. třída

10.5. – lekce plavání / 2.+.3. třída

10.5. – Dramatická četba / soutěž pro žáky II. stupně

13.5.  – Soutěž v Anglickém jazyce / vybraní žáci

14.5.  – Slavnosti slabikáře / 1. třída

14.5.  – Škola v pohybu / 4. třída

17.5.  – Škola v pohybu / 5. třída

17.5.  – lekce plavání / 2.+3. třída

18.5.  – Vystoupení Sborečku ZŠ  / mikroregion Zábřežsko – vystoupení

21.5.  – Návštěva místní knihovny / 1.-5. třída

23.-24.5. – Školní výlet 9. třídy / Praha

24.5.   – Školní výlet 6. třídy / Olomouc Laser Aréna

24.5.   – lekce plavání / 2. + 3.třída

28.5.  – Program KPPŠ – kouření / 6.třída

– Program KPPŠ – rizikové sexuální chování / 9. třída

29.5.  – Program KPPŠ – kyberšikana / 6.třída

– Program KPPŠ – poruchy příjmu potravy / 7.třída

– sportovní dopoledne /1. – 4. třída /  hřiště

30.5.  – Den dětí / 1.stupeň + žáci 9. třídy

31.5.  – lekce plavání / 2. + 3. třída

DUBEN

1.4.   – Mediální výchova / 4. třída

1.4.   – Florbal Libina / vybraní žáci 1. stupně

2.4.   – Okresní kolo pěvecké soutěže Šumperk / postupující žáci

4.4.   – Recitační soutěž 1. stupeň – školní kolo / vybraní žáci

8.- 12.4. – Rodilý mluvčí  Cameron Michael Ramsay / všechny třídy

9.4.   – Velikonoční dílnička

10.4. – Okresní kolo Bio / kategorie D / postupující žáci

16.4. – Okresní kolo Bio / kategorie C / postupující žáci

16.4. – Matematická soutěž 5. tříd / postupující žáci

23.4. – Člověče, nezlob se – 4 žáci 4. třídy / soutěž

BŘEZEN

5.3.    – Moravský zvoneček – pěvecká soutěž / vybraní žáci

22.3.  – Matematický klokan / 2.-9.třída

22.3.  – Intervenční den / 6. třída

25.3.  – Beseda o Kanadě a Aljašce v anglickém jazyce / 4.-9. třída

26.3.  – Komunitní centrum Sudkov – vyrábíme ze starých knih / 8.-9. tř. dív.

29.3.  – Návštěva místní knihovny / 1.-5. třída

ÚNOR

5.2.    – Bio – školní kolo test / vybraní žáci 6.-9. třída

7.2.    – Bio – školní kolo poznávačka / vybraní žáci 6.-9. třídy

8.2.    – Návštěva místní knihovny / 1. – 5. třída

12.2.  – Robotický den na SPŠ – okresní kolo / postupující žáci

13.2.  – Anglické divadlo / 4.-5. třída

15.2.  – Florbal 1. ZŠ Šumperk

18.-22.2 – Lyžařský výcvik / 1. stupeň

20.2.  – Zeměpisná olympiáda – okresní kolo / postupující žáci

25.2.  – Program “ Zdravé zoubky “ / 1.-2. třída

LEDEN

11.1.   – Výchovný koncert Karel Kocurek / 1. + 2. stupeň

15.1.   – Zeměpisná olympiáda – školní kolo / vybraní žáci 6.-7. třídy

16.1.   – Okresní kolo dějepisné olympiády / postupující žáci

17.1.   – Robotický den / vybraní žáci 8.-9. třídy

21.-25.1. – Lyžařský výcvik / 2. stupeň

23.1.   – Ukázková hodina v 1. třídě pro předškoláky z MŠ

23.1.   – SEARCH IT SPŠ Špk. – soutěž v Aj / vybraní žáci 2. stupně

31.1.   – Program – Vztahy ve třídě / 6. třída

PROSINEC

4.12.   – Olympiáda z ČJ – slohová práce / vybraní žáci 8.-9. třída

5.12.    – Mikuláš / 1. stupeň

11.12.  – Vánoční dílnička / žáci 1. stupně

12.12.  – Česko zpívá koledy

14.12.  – Návštěva místní knihovny / 1. – 5. třída

20.12.  – Vánoční besídka / 1. + 2. stupeň

LISTOPAD

1.11.    – Výukový program “ Staleté kořeny „/ 4.-5.třída

6.11.    – Scholaris + muzeum / 9.třída

7.11.    – Florbal III.ZŠ Šumperk / děvčata 6.-7. třída

12.11.  – Úřad práce Šumperk / 9. třída

13.11.  – Divadelní představení “ Sherlock Holmes “ / 7.-9. třída

14.11.  – Florbal ZŠ Postřelmov / starší žáci

15.11.  – KPPŠ – Práva a povinnosti/ 5. třída

15.11.  – KPPŠ – Mám 15, no a co / 8. třída

16.11.  – Příběhy bezpráví / 9. třída

17.11.  – Posezení důchodců Sudkov – taneční vystoupení / 2. třída

21.11.  – Dějepisná olympiáda – školní kolo / vybraní žáci 8.-9. třída

28.11.  – Beseda o “ Třech králích “ / 1. stupeň

30.11.  – Olympiáda z ČJ – školní kolo / vybraní žáci 8.-9. třída

ŘÍJEN

9.10.    – Výukový program “ Staleté kořeny „/ 8.-9. třída

10.10.  – Výukový program “ Staleté kořeny „/ 6.-7.třída

10.10.  – Divadelní představení, Šumperk / 1.-3. třída

12.10.  – Finanční a ekonomická gramotnost / 9.třída

25.10.  – Drakiáda / 1.stupeň

26.10.  – Návštěva místní knihovny / 1. – 5. třída

26.10.  – Lampiónový průvod, pečení brambor za školou

ZÁŘÍ

14.9.    – Návštěva místní knihovny / 1. – 5. třída

24.9.    – Třídní schůzky v 1. třídě

27.9.    – Planeta Země 3000 / kino Oko / 7.-9. třída

TŘÍDNÍ SCHŮZKY V ZŠ
SLAVNOSTI SLABIKÁŘE
PROJEKTOVÝ DEN – ZOO OLOMOUC
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR – ANGLIČTINA PO CELÉ ZEMĚKOULI
PŘÍMĚSTSKÝ PŘÍRODOVĚDNÝ TÁBOR – ZELENÉ PŘÍBĚHY
UPOZORNĚNÍ PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA ZŠ SUDKOV
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
VELIKONOČNÍ ZVYKY A TRADICE – projektový den
PAŠIJOVÝ TÝDEN
ZÁPIS PŘEDŠKOLÁKŮ
LYŽAŘSKÝ VÝCVIK 1.STUPEŇ
ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY
TŘÍDNÍ SCHŮZKY NA ZŠ
PREVENTIVNÍ ANTIGENNÍ TESTOVÁNÍ OD LEDNA 2022
UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Nejnovější komentáře

  Archivy

  Statistiky

  • 88277Návštěvníků celkem:
  • 16Návštěvníků dnes:
  • 0Návštěvníků online:
  • 21.3.2014Počítáme od: