TŘÍDNÍ SCHŮZKY V ZŠ

V úterý, 31. 5. 2022 se od 16.00 – 18.00 hodin konají třídní schůzky. Na programu je prospěch a chování žáků.

SLAVNOSTI SLABIKÁŘE

Ve středu 25.5. proběhly v 1. třídě Slavnosti Slabikáře. Naši prvňáčci se již naučili číst, psát a počítat do dvaceti. Abychom se mohli pochlubit, tak jsme pozvali rodiče prvňáčků, paní ředitelku Evu Kupkovou a také paní starostku Milenu Sobotkovou. Ta také prvňáčkům za odvedenou celoroční práci donesla nádhernou dortu.  Prvňáčci četli, psali, počítali a společně […] → Pokračovat ve čtení článku: SLAVNOSTI SLABIKÁŘE

PROJEKTOVÝ DEN – ZOO OLOMOUC

Ve středu 11.5. byla 1.- 3.třída na projektovém dni v ZOO Olomouc. Po příjezdu na nás již čekali pracovníci ZOO. Byli jsme rozděleni do tří skupin. Nejdříve byla pro děti nachystána „dotyková ukázka“ různých druhů neživých zvířat. Kosti, kožešiny, rohy apod. Děti si vše prohlédly a na každý dotaz se jim pracovník ZOO snažil zodpovědět. Po […] → Pokračovat ve čtení článku: PROJEKTOVÝ DEN – ZOO OLOMOUC

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR – ANGLIČTINA PO CELÉ ZEMĚKOULI

Během letošního ročníku anglického tábora probádáme celou naši zeměkouli a každý den se podíváme na jiný světadíl. Tábor je určen pro žáky 1. – 4. třídy ZŠ Sudkov a okolí. Termín : 8. – 12. 8. 2022 Přihlášky : k vyzvednutí u třídních učitelů v průběhu dubna  

PŘÍMĚSTSKÝ PŘÍRODOVĚDNÝ TÁBOR – ZELENÉ PŘÍBĚHY

Letošní ročník tábora věnuje každý den jednomu zelenému příběhu, který napsala sama příroda – bylinám, stromům, bezobratlým, obratlovcům a neživé přírodě. Tábor je určen pro žáky 1. – 4. třídy ZŠ Sudkov a okolí. Termín : 15. – 19. 8. 2022 Přihlášky  : k vyzvednutí u třídních učitelů  

UPOZORNĚNÍ PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE

Zákonný zástupce je povinen v souladu s § 34a odst. 2 a § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), přihlásit své dítě k zápisu k povinnému předškolnímu vzdělávání a povinné školní docházce. V případě, že zákonný zástupce přihlásí své dítě k povinnému předškolnímu […] → Pokračovat ve čtení článku: UPOZORNĚNÍ PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE

PÁLENÍ ČARODĚJNIC

V pátek 22. 4. se po třech letech znovu uskutečnila akce KPŠD „Pálení čarodějnic“. Velké poděkování patří všem účinkujícím, žákům 8. a 9. třídy, všem pedagogům a rodičům, kteří se podíleli na přípravě, organizaci a zdárném průběhu celé akce. Letos jsme dosáhli rekordního zisku: 30 883,- Kč!!!

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA ZŠ SUDKOV

V úterý 3. května 2022 se od 7:45 do 17:00 hodin koná na naší škole Den otevřených dveří. Můžete si prohlédnout školu, nakouknout do tělocvičny, jídelny, vyučovacích hodin na 1. a 2. stupni i do kroužků, např. keramiky, vaření a florbalu. Přijďte se podívat, rádi vás uvidíme.

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Zápis do mateřské školy proběhne v budově MŠ ve středu 4. května 2022 od 14.00 do 17.00 hodin. Příloha : kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Sudkov

1 2 3 75
TŘÍDNÍ SCHŮZKY V ZŠ
SLAVNOSTI SLABIKÁŘE
PROJEKTOVÝ DEN – ZOO OLOMOUC
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR – ANGLIČTINA PO CELÉ ZEMĚKOULI
PŘÍMĚSTSKÝ PŘÍRODOVĚDNÝ TÁBOR – ZELENÉ PŘÍBĚHY
UPOZORNĚNÍ PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA ZŠ SUDKOV
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
VELIKONOČNÍ ZVYKY A TRADICE – projektový den
PAŠIJOVÝ TÝDEN
ZÁPIS PŘEDŠKOLÁKŮ
LYŽAŘSKÝ VÝCVIK 1.STUPEŇ
ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY
TŘÍDNÍ SCHŮZKY NA ZŠ
PREVENTIVNÍ ANTIGENNÍ TESTOVÁNÍ OD LEDNA 2022
UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Nejnovější komentáře

  Archivy

  Statistiky

  • 88274Návštěvníků celkem:
  • 13Návštěvníků dnes:
  • 0Návštěvníků online:
  • 21.3.2014Počítáme od: